Problemer med mottak av MMS på din mobiltelefon?

tirsdag, september 27th, 2011

Den siste tiden, en knapp måned, har flere kunder meldt om at de får sendt, men ikke mottatt mms meldinger. Loggsøk og tracing ulike steder, viste ingenting, så det tok lang tid å finne problemet.

Felles for disse kundene har vært at de alle har en Android-telefon, og det har vist seg at OTA instillingene som sendes ut, sammen med litt vrange terminaler, gjør at de ikke henter ned MMS meldingene.

Får ikke IP i Vista.. (Løst)

tirsdag, januar 1st, 2008

Etter å ha byttet wlan-kort i laptopen ville ikke DHCP-serveren i min NGT-router gi meg noen ip-adresse. Merkelig. Googling fram og tilbake ga meg denne løsningen: Start, kjør regedit Finn fram til HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID} Edit, New, DWORD (32-bit) Value Denne skal hete DhcpConnEnableBcastFlagToggle Sett verdien på DhcpConnEnableBcastFlagToggle til 1 Fra http://support.microsoft.com/kb/928233